24
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«پر کاه»، «بادیه»، «اباذر نجار» و «سگ کوره‌پزخانه» سال1353منتشر شد و نویدبخش نویسنده‌ای پرکار و صاحب‌سبک بود که البته اینچنین نشد. محمود گلابدره‌یی آینه دهه50 بود و دهه60 و دهه‌های بعد، تا وقتی که به اقتضای زندگی و مرگ، قلم را زمین گذاشت.
نمایش‎های مهم سال1353کم نیستند. آربی اوانسیان در این سال «کالیگولا» نوشته آلبر کامو را در کارگاه نمایش به صحنه می‎برد، «جمعه‎کشی» از اسماعیل خلج و «جان نثار» از بیژن مفید نیز در همین سال در کارگاه نمایش اجرا می‎شوند.
تجسمی
​​​​​​​  گریگوری کارول، عکاس انگلیسی در سال53 برای عکاسی به ایران سفر کرد. هدف او یک مجموعه عکس از مردم کوچه و بازار بود.

افول موج نو

بخش خصوصی کنار می‌کشد
سینما
شکست تجاری بیشتر فیلم‌های منسوب به موج نو، باعث می‌شود تهیه‌کننده بخش‌خصوصی رغبتش برای سرمایه‌گذاری در فیلم‌های کارگردان‌های موج‌ نو را از‌کف‌بدهد.
آن که تنها می‌نوردد عمر

آن که تنها می‌نوردد عمر

شعر نعمت میرزازاده یکی از نمونه‌های شعر سیاسی‌0 ‌مذهبی دهه‌های40 و50 است که قرائت اسلام انقلابی را نمایندگی می‌کند
«سایه‌بانش/ بارش خورشید/ بارگاهش/ آبی بام بلند آسمان دشت/ مرز پرواز نگاهش حایل آفاق/ همدمش توفان گرم وحشی صحرا/ چهره‌گاهش/- ‌هر کران-/ بهت کویری تشنه و تب‌دار/ در نهفت هر رگش نبض جهانی زندگی جاری/ لیک او با خویشتن تنها/ چون غرور بکر اعماق کویر/ 0‌از دیدن نامردمان فارغ-/ مانده تنها در دل صحرا»
تعطیلی 64روزنامه و مجله
تعطیلی 64روزنامه و مجله
نارضایتی شاه از تعداد زیاد نشریات
مهم‌ترین واقعه مطبوعاتی سال 1353، توقیف و تعطیلی 64نشریه در 29مرداد این سال بود. نشریاتی‌ چون‌ «سپید و سیاه»، «تهران‌ مصور»، «روشنفکر»، «فردوسی»‌، «امید ایران» و «سالنامه‌ دنیا» از جمله نشریات توقیف‌شده بودند.
PDF صفحه چهارم قرن
کوتاه صفحه چهارم قرن
محمد نیک‌دست نوجوان بود که به‌طور اتفاقی برای کار به فروشگاه اکبر علمی در خیابان شاپور معرفی ‌شد.
برجستگی و جلوه‌گیری ترانه‌های «معترض» در سال‌های ابتدایی دهه50، باعث شد تا در میانه سال1353نگاه نهادهای امنیتی به سوی اینگونه از ترانه‌ها خیره شود.