03
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رویکرد شهرداری تهران در سال های اخیر از پروژه های بزرگ به طرح‌های کوچک اما موثر محلی تغییر کرده و تصور می شود که چنین طرح‌هایی می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان موثر باشد.
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت بحران شهر تهران از کمک داوطلبان گروه دوام در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه خبرداد.
گزارش
«شیطان بازار» خلازیل خلازیر پس از چندین سال برای نخستین بار تعطیل شد. این بازار هفتگی در تمام تهران به‌عنوان محلی برای فروش اجناس دزدی شهرت داشت.

پروژه‌های به ثمر نشسته

نگاهی به 30 پروژه اجرا شده از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری در 3 سال گذشته
پروژه‌های عمرانی در دوره جدید مدیریت شهری با تغییراتی همراه شد. نگاه به شهروندمحوری در اولویت قرار گرفت و علاوه بر احداث میدانگاه‌هایی برای مردم، موانعی مانند پل گیشا که معمولا ترافیک داشت، برچیده شد تا زیرگذر گیشا با لاین عبوری بیشتری در دسترس شهروندان قرار بگیرد.