28
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مجید رباطی شهردار منطقه ۱۰:

کیفیت زندگی در محله‌ها را با پروژه‌های کوچک افزایش می‌دهیم

«تهران؛ شهری برای همه» شعاری است که برنامه‌ای کلان را با اهدافی چندسویه نظیر تبدیل پایتخت به شهر مقصد گردشگری و ایجاد حس تعلق خاطر محلی میان شهروندان نمایندگی می‌کند