3
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگوی اختصاصی احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با همشهری محله

تخریب کلیسای ادونتیست‌ها مغایر روح و جان تهران است

کلیسای ادونتیست‌ها، در خیابان سی تیر، کوچه جمالی، یکی از کلیساهای قدیمی شهر تهران و متعلق به فرقه‌ای از مسیحیت بود.