15
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خانه مستوفی‌الممالک؛ گوهری زیبا در محله سنگلج است

سیاسی‌ترین خانه تهران

عمارت مستوفی‌الممالک در منطقه ۱۲ تهران، ناحیه ۳ محله سنگلج، چهارراه گلوبندک، کوچه شهید سعید بادامچی، کوچه چال‌ حصار، بن‌بست مستوفی قدمتی ۱۲۵ساله دارد.