123
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
به بهانه هفته کتاب تاریخ تأسیس کتابفروشی‌های پایتخت را ورق زده‌ایم

راسته‌های کتاباز بازار حلبی ساز‌ها تا خیابان انقلاب

راسته کتابفروشی‌های خیابان انقلاب یکی از راسته‌های جذاب و پر مخاطب پایتخت است که هر روزه جمعیت زیادی را به سمت و سوی خود می‌کشد.