36
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانش‌آموز نوجوان ساکن محله هفت‌چنار اپلیکیشن  «وکیل‌یار» را برای انجام کارهای حقوقی طراحی کرده است

در خانه بمانید و از حق خود آگاه شوید

​​​​​​​ماجرا را کسی جدی نمی‌گرفت. گویا عجیب بود که یک دختر پانزده‌ساله در سرش ایده‌ای داشته باشد.