عملیات رفیق خسرو

«مرد هزارچهره ساواک» به‌دست چریک‌های فدایی کشته شد
هیچ خبری از این ترور در رسانه‌ها منتشر نشد و فقط3 روز بعد در ستون «مجالس ترحیم» روزنامه کیهان آگهی مجلس ختمی از سوی خانواده شهریاری‌نژاد منتشر شد که در چند سطر و به‌صورت مبهم، مرگ او را به اطلاع آشنایانش می‌رساند.