25
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
​​​​​​​ماجرا را کسی جدی نمی‌گرفت. گویا عجیب بود که یک دختر پانزده‌ساله در سرش ایده‌ای داشته باشد.
بهمن ۱۳۲۸ متولد شده است. ۴ فرزند و ۴ نوه دارد. ۲ دخترش ازدواج کرده‌اند و یک پسر و یک دخترش هنوز با او و مادرشان زندگی می‌کنند.
آشنایی با باستانی‌کار پیشکسوت محله هلال‌احمر

پهلوان محله، رفیق بچه‌ها، همدم بزرگ‌ترها

از قدیمی‌های ورزش باستانی و زورخانه‌ای در مجموعه ورزشی دخانیات است.
کتابخانه‌ای ناشناخته با نامی بزرگ

کتابخانه‌ای ناشناخته با نامی بزرگ

کوچه‌ای در خیابان مطهری به نام یکی از مردانی است که عمرش را صرف ادبیات و هنر این کشور کرده است. کوچه «مجتبی مینوی» چند سالی است این نام را بر پیشانی دارد.
عمل به وصیت ماندگار پدر
عمل به وصیت ماندگار پدر
قدم نهادن در کار خیر، به‌ویژه اقدامات فرهنگی نیکوکارانه، پیامدهای مثبت سلسله‌واری به همراه دارد و از این بابت شبیه به بازی دومینو است