31
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با باستانی‌کار پیشکسوت محله هلال‌احمر

پهلوان محله، رفیق بچه‌ها، همدم بزرگ‌ترها

از قدیمی‌های ورزش باستانی و زورخانه‌ای در مجموعه ورزشی دخانیات است.