یادداشت/ پوسته شکننده و توخالی

جای خالی «آفرینش هنری» در معجون فرهنگ اینترنتی
امروزه سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و حتی نویسندگی در ایران 0 که کنشی فردی است 0 به عرصه‌هایی پر از نمایش و جلوه‌گری بدل شده که در آنها حاشیه بر متن غلبه یافته و مدت‌هاست در هیچ‌یک از این عرصه‌ها اثر اصیل و ارزشمندی که فارغ از جاروجنجال «خلق» شده باشد 0 نه اینکه «تولید» شده باشد 0 دیده نشده است.