30
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژگی‌ یک محله قدیمی در گفت‌وگو با نقاش هم محله‌ای

«سهروردی» پاگیرم کرد

«پرویز اسفندیاری» ‌زاده کرمانشاه است، اما سال‌ها بعد به تهران آمده و در رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران درس خوانده است.