34
یکشنبه 25 آبان 1399
شماره 8085
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برنامه‌های هفته کتابخوانی در فرهنگسرای خانواده

همنشینی با یار مهربان در قرنطینه

شیوع کرونا و خانه‌نشینی اجباری، صرف‌نظر از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده، برای دوستداران کتاب فرصتی فراهم ساخته تا بتوانند زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند.