فضای سبز عمودی جدی گرفته شود

محله شاهد در نظام‌آباد از محله‌های قدیمی ‌تهران است. محدوده‌ای با ۴۷ هزار نفر جمعیت که از شرق به خیابان سبلان جنوبی، از غرب به بزرگراه امام علیع، از جنوب به خیابان دماوند و از شمال هم به بزرگراه امام علیع منتهی می‌شود.