گارد جنگی بورس در دوره صلح

ارزش مبادلات خرد بورس به پایین‌ترین حد از زمان ترور سردار شهید سلیمانی رسید
ارزش کل معاملات خرد سهام در روز یکشنبه به 2100میلیارد تومان محدود شد که پایین‌ترین رقم معاملات خرد روزانه از زمان ترور سردار سلیمانی به این سو است.