الماس تراش خورده

داریوش خنجی با فیلمسازان فیلم کوتاه ایران گفت‌وگو کرد
اتفاق بزرگ روز آخر از سلسله نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت‌وگوی زنده با داریوش خنجی، فیلمبردار بزرگ سینمای جهان بود.