23
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه سوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رمان‌نویسی، قهرمان صحنه ادبیات داستانی ایران در پایان دهه 1340بود و در ادبیات داستانی این دهه سال به سال رونق بیشتری پیدا کرده و جای داستان کوتاه و پاورقی، همقطاران و پرچمداران دهه‌های قبل را درنظر خوانندگان گرفته بود.
از آنجا که غالب مخاطبان تلویزیون را خانواده‌ها‌ تشکیل می‌دهند، سریال‌هایی با محوریت خانواده و زوجین خیلی زود راه خود را به تلویزیون بازکردند و به محبوبیت زیادی دست یافتند.
یک سال، یک خبر
در سال1350، بانک مرکزی بررسی‌هایی درباره بودجه خانواده براساس سال1347به‌عمل آورد که در آن نشان می‌داد هزینه خوراک و پوشاک در کل ایران و هزینه مسکن در تهران بیشترین میزان درآمد خانواده‌ها را به‌خود اختصاص می‌دهد.

خدایا برف بس است!

برف مصیبت‌بار در سردترین سال قرن
گزارش ویژه
سرمای استخوان‌سوز از اواسط دی‌ماه آغاز شد، مدارس را به تعطیلی کشاند و راننده تاکسی‌ها را به‌ناچار خانه‌نشین کرد.
معبد فوتبال

معبد فوتبال

اولین بازی پرسپولیس و کروزیرو
آنهایی که برای نخستین بار وارد استادیوم آریامهر/آزادی شده‌اند هرگز جادوی این ورزشگاه افسانه‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ انگار رنگ سبز چمن در ساختار هندسی مدور آن دور می‌زند، با هیاهوی تماشاگران آمیخته می‌شود و تماشاگران را به درون خود می‌مکد.
۱۰۰ هزار نفری برای ۹۰ هزار نفر
۱۰۰ هزار نفری برای ۹۰ هزار نفر
استادیوم آزادی 24مهر1350 افتتاح شد
24مهر 1350درست در زمانی که برج سفید‌رنگ یادمان جشن‌های 2500ساله داشت برای افتتاح رسمی آماده می‌شد، درهای بزرگ‌ترین ورزشگاهی که تا آن روز در خاورمیانه ساخته شده بود روی مردم باز شدند.