30
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احتمال بروز مسمومیت با گاز در بافت‌های فرسوده منطقه ۹ بیشتر است

کمین قاتل خاموش در خانه‌های کوچک

روزهای سرما که از راه می‌رسد، حوادث مربوط به گازگرفتگی هم بیشتر می‌شود. حوادثی که زمینه بروز آن در محله‌های دارای بافت‌های فرسوده و ریزدانه با سیستم‌های گرمایشی کهنه فراهم است.