32
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایتی از ۸ ماه بیکاری اعضای گروه‌های نمایشی غرب تهران

کرونا تئاتری ها را از صحنه بیرون کرد!

روزهای ناخوش تئاتر کودک در سالن‌های خالی غرب تهران، نشان از بحرانی می‌دهد که دامن این هنر نمایشی را گرفته است.