تجربه‌های نو در زبان و مضمون

150شب اجرای حالت چطوره مش‌رحیم و گلدونه خانم
بنا به گزارش‎هایی که وزارت فرهنگ و هنر از تولیدات فرهنگی و هنری در پایان هر سال منتشر می‎کرد، نمایش‎های «گلدونه خانم» و «حالت چطوره مش‌رحیم» از اسماعیل خلج، 150شب در سالن صدنفره کارگاه نمایش اجرا شد.