تصویب ۱۱ پروژه ورزشی در محله

محله شهران شمالی با تصویب ۱۱ طرح ورزشی در طرح‌های کوچک مقیاس محلی رتبه نخست را در پروژه‌های ورزشی امسال به خود اختصاص داده است.