38
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چند روایت جذاب از ورود نخستین خودروهای سواری و باربری در کوچه باغ‌های غرب تهران

روزگار سپری شده بنز بالونی

ماشین «بنز» حاج «محمد یعقوبی بالونی» که به ابتدای روستا رسید، راننده بوق تند وتیزی را به صدا درآورد. نه ماشینی جلویش بود و نه رهگذری. صدای بوق یک اعلام حضور بود.