پرورش سنگ زنده در خانه

«لیتوپس» یا سنگ «زنده»، یکی از عجیب‌ترین گیاهانی است که در مناطق خشک رشد می‌کند. این گیاه شباهت بسیار زیادی به سنگ داشته و گل‌های درشتی دارد.