34
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی شهرک شهرداری هوای باغ و باغچه محله را دارند

چه سرسبز است محله من

شهرک «شهرداری» در منطقه ۲۱، یکی از سرسبزترین محله‌های تهران است. باغچه‌هایی بزرگ که شاخ و برگ درختان بر آنها سایه انداخته و فضایی رمانتیک ایجاد کرده است.