12
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آنسو
خبر انتقال ویروس کرونای جهش یافته از راسو به انسان در دانمارک موج جدیدی از نگرانی در اروپا و حتی دنیا به‌وجود آورده است.
همشهری از آغاز طرح محدودیت ساعتی از فردا و جزئیات

استان‌های قرمز از فردا چگونه نیمه‌تعطیل می‌شوند

رئیس پلیس اماکن فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به همشهری می‌گوید متخلفان در مرحله اول تذکر می‌گیرند، در مرحله دوم و سوم بین 300هزار تومان تا یک‌میلیون تومان جریمه می‌شوند و در صورت تکرار برای بار چهارم واحد صنفی آنها پلمب می‌شود
اوضاع کرونا در بسیاری از شهرهای کشور، قرمز و بحرانی است. تلاش‌ها برای اجرای تعطیلی سراسری و اعمال قرنطینه عمومی راه به جایی نبرده است.