خرید حمایتی و اقساطی از زعفران‌کاران

فصل برداشت زعفران در خطه خراسان آغاز شده و هزینه‌های آن به هزار و یک دلیل افزایش یافته است؛ هزینه‌هایی که قرار بود با نرخ جدید اعلام‌شده از سوی شورای ملی زعفران جفت‌و‌جور شود، اما کشاورزان از لحاظ‌نشدن این قیمت‌ها در خرید محصولاتشان می‌گویند.