3
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مشکلات سه‌راه شهیدان قربانی و دره زرنوی جنوبی محله «کن» با پیگیری شورایاران و همکاری شهرداری رفع می‌شود.

تردد از خیابان حبیب اله تا میدان آزادی با دوچرخه

تردد شهروندان با دوچرخه از خیابان شهید حبیب اله تا میدان آزادی با دوچرخه آسان می‌شود.