10
دو شنبه 19 آبان 1399
شماره 8080
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ایثارگران بدانند
ماده ۱۴ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین ارتش بیان می‌دارد: پرسنلی که با داشتن حداقل ۲۰ سال قدمت خدمت اخراج می‌شوند به عائله تکفل آنان وجوهی معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده ۱۵۴ قانون ارتش پرداخت می‌گردد.
بررسی طرح افزایش سن بازنشستگی در گفت‌وگو با موافقان و مخالفان

افزایش سن بازنشستگی بر سر دوراهی

سابقه ارائه طرح‌هایی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در ایران به سال‌های دور بازمی‌گردد؛ پیش از آنکه آنها این‌چنین زیان‌ده شده و زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده باشند؛ سال‌هایی که شاید نگرانی از ورشکستگی این صندوق‌ها مانند امروز تهدیدی نزدیک و جدی به شمار نمی‌رفت.