افزایش نظارت‌ها در پی کمبود نان در آذربایجان غربی

مشکل کمبود نان و ازدحام مقابل نانوایی‌ها چند روزی است که دوباره دامن گیر ارومیه شده و تعدادی از نانوایان هم از پخت نان ممانعت می‌کنند. این موضوع شایعه کمبود نان  در این شهر را افزایش داده است.