30
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
24خرداد روز جهانی تجلیل از اهداکنندگان خون است

قطره‌های حیات‌بخش

مراکز انتقال خون محله طی یک سال اخیر با شیوع کرونا روزهای خلوت و ساکتی را تجربه کرد.