37
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 13 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چطور آوازه مجموعه‌ای ورزشی از شمیران فراتر رفت و سرنوشت عجیبی پیدا کرد

پاتوق پرسپولیسی‌ها

باشگاه بولینگ عبدُه در اوایل دهه 50 پاتوق خیلی از جوانان و چهره‌های معروف ورزشی بود