29
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گو با هنرمند هم‌محله‌ای که آثارش در ایستگاه‌های مترو به نمایش درآمده‌ است

هنر ما را نجات می‌دهد

هنرمندان همسایه ما هستند.