39
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ترفندهای ساده و کاربردی برای کاهش مصرف آب در آپارتمان

آپارتمان‌تان را کم‌مصرف کنید

بانک جهانی سرانه مصرف آب برای هر نفر را حدود 100‌مترمکعب اعلام کرده اما میزان مصرف هر ایرانی قریب به 80‌درصد بیشتر از این مقدار است.