34
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پرسه سگ‌های کوهستان در پسکوچه‌های درکه معضل سال‌های اخیر محله است

در جست و جوی غذا

مهربان شدن مردم شهر با حیواناتی مثل سگ‌ها و گربه‌ها، آنها را در سال‌های گذشته به حریم شهری نزدیک‌تر کرده است.