04
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آینده بازارهای مالی در مسیر ابزارهای مبتنی بر رمزارزها

یادداشت
تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در زمینه رمزارزها طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نهادهای متولی نیز گزارش‌های فراوانی در این زمینه منتشر کرده‌اند؛ با این فرض که به هرحال بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، در این زمینه مقررات مورد نیاز برای تنظیم‌گری را ارائه خواهند کرد.
همشهری از قرارگرفتن اقتصاد ایران بر سر دوراهی سیاسی گزارش می‌دهد

غوغای وعده‌ها در غیاب برنامه‌ها

گزارش
آدینه این هفته ایرانیان نظاره‌گر انتخاباتی هستند که در آن قرار است سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران تعیین شود، با اینکه پیش‌بینی می‌شد تم انتخابات1400، «اقتصادی» باشد، فعلا روشن است رأی‌دهندگان هنوز نمی‌دانند چشم‌انداز اقتصاد ایران و توانایی گزینه نهایی رئیس‌جمهور انتخاب‌شده تا چه اندازه با مشکلات و چالش‌های پیش‌روی او همخوانی دارد.