40
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازی‌های بومی و محلی بخشی از سرمایه فرهنگی شمیران محسوب می‌شود.
علاقه‌‌مندان به تاریخ معاصر مطالعه کتاب «از طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران؛ قصه سفری که با ناصرالدین شاه رفتیم» را از دست ندهند.

برگ جهان، نگینی سبز در دل کوه‌های البرز

روستای برگ جهان تقریباً ۴۰ کیلومتر با تهران فاصله دارد و دسترسی آن تقریباً راحت و سریع است. روستای برگ جهان مثل نگینی سبز در دل کوه‌ها و ارتفاعات البرز می‌درخشد