پل سبز زندگی در محله گیشا ساخته می‌شود

عملیات ساخت پروژه «پل سبز زندگی» پس از یک‌سال تعویق، به‌زودی با هزینه کلی ۱۴۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.