31
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نخستین باغچه مشارکتی در محله ازگل سبز شد

مسئولیت این نهال با توست همسایه!

رنگ و رو گرفتن کوچه‌ها، ساماندهی زمین‌های بی‌دفاع شهری که مدت‌هاست در گوشه‌ای از محله رها شده، رونق پاتوق‌های محله