22
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مستند
اگر پرونده محمد بیجه یا سعید حناییخفاش شب یا شهلا جاهد را رسانه‌های کشورهای دیگر در اختیار داشتند احتمالاً گزارش‌های مفصل و محصولات گوناگونی از کتاب و مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی و... از آنها فراهم می‌آوردند، اما در رسانه‌های ایران معمولاً پس از گزارش‌های روزانه در روزنامه‌ها از کشف قتل‌ها و بعد مراحل دادگاه پرونده‌ها از دستور کار رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خارج می‌شوند و به بایگانی‌ها می‌پیوندند.

عصبانی هستم

تئاتر، خشونت و آموزش گفت‌و‌گو از زبان حمید‌رضا پورآذری
در میان هنرمندان تئاتر شاید کمتر کسی همچون حمیدپورآذری تجربه کار کردن با هنرجویان نوجوان را داشته باشد؛ نوجوانانی متفاوت، از کودکان کار افغانستانی تا دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی یا نوجوانان مبتلا به اعتیاد. در روزهایی که درگیر هزارویک معضل اجتماعی هستیم، در بیشتر نمایش‌هایی که پورآذری کارگردانی کرده معضلات اجتماعی دیده می‌شود؛ موضوعاتی که از دل جامعه برخاسته و به اعتقاد این کارگردان تئاتر تأثیر خود را‌ روی افراد می‌گذارد.