28
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت‌هایی از آسیاب قدیمی فرحزاد و کوچه‌ای که به نام این آسیاب سند خورده است

پرسه در خاطرات کوچه سرآسیاب

آسیاب‌ها عصای دست کشاورزان برای تهیه آرد به شمار می‌رفتند و گاهی عمرشان به درازای عمر یک روستا بود.