10
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به تهیه لیستی از بدترین اشکال کار کودک در سال۸۱ توسط بخش حقوقی خانه کارگر گفت: تاکنون اقدامات دولت‌ها برای محو کار کودک مؤثر نبوده است.
گزارش همشهری از بازار سنگ قبر فروش‌ها در دوران کرونا

رونق غمبار یک شغل

گزارش
مثل همه آدم‌های دیگر از شیوع کرونا ناراحتند؛ از اینکه در حوالی خودشان، خانواده‌شان، دوست و قوم و آشنایشان مرگ قدم می‌زند و هرازگاهی جان عزیزی را می‌گیرد. اما آنها نه می‌توانند و نه می‌خواهند خوشحالی‌شان را از رونق‌گرفتن کسب‌وکارشان در این بحران عالم‌گیر پنهان کنند.