09
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادی درباره نویسندگی فضای مجازی، کرونا و چند موضوع خواندنی دیگر

نوشتن، جز زیستن نیست

رمان تک‌جلدی «جای خالی سلوچ» با روایت ناب و قلم مسحورکننده، به‌خودی خود، برچیره‌دستی و عمق نگاه محمود دولت‌آبادی گواه است.