تولد 2 رأس گوزن قرمز ایرانی در بوستان ملت

2 رأس مرال یا گوزن قرمز ایرانی در پناهگاه حیات وحش بوستان ملت متولد شدند.