12
شنبه 22 خرداد 1400
شماره 8241
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در شرایطی که رئیس بیمارستان سینای تهران می‌گوید روند مراجعه افراد مبتلا به کرونا به مراکز درمانی کم شده، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، تأکید می‌کند که کاهش بیماران کرونایی، قابل توجه نبوده است.
همشهری، جزئیات برگزاری مراسم از سوی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با کمترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نگرانی از شیوع گسترده کرونا با شروع پیک پنجم، در هفته‌های آتی را بررسی کرد

چه کسی بر تجمعات انتخاباتی نظارت می کند؟

دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی- انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا به همشهری می‌گوید که کاندیداها باید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید داشته باشند، چرا که پس از انتخاب، خودشان رئیس ستاد مقابله با کرونا می‌شوند و باید اپیدمی را کنترل کنند
برگزاری تجمع‌های انتخاباتی، نگرانی‌ها از آغاز پیک پنجم کرونا این بار با جهش‌های جدید را بالا برده است. در هفته گذشته، چندین مورد تجمع در اهواز، یاسوج، اسلامشهر و ورامین از سوی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری و حامیانش، برگزار شد که حکایت از زیرپا گذاشتن پروتکل‌های بهداشتی داشت؛ این همان نکته‌ای است که پیش از این از سوی متخصصان عفونی و اپیدمیولوژیست‌ها، هشدار داده شده بود.