دستگیری عاملان شهادت مرزبان جوان در بانه

​​​​​​​5 نفر که در جریان درگیری با نیروهای مرزبانی، در مرز بانه یکی از ماموران را به شهادت رسانده بودند، یک روز پس از این جنایت دستگیر شدند.