30
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
20 دستورالعمل ساده و کاربردی برای داشتن آپارتمانی نمونه

حال خوب با همسایه‌های خوب

با افزایش جمعیت، خانه‌های ویلایی و شخصی به تدریج جای خود را به آپارتمان‌ها و برج‌ها داده‌اند.