5
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«خورشید» به فلکه صادقیه آمد

نماد نوری متحرک خورشید با هدف ایجاد جذابیت‌‌های بصری در فلکه اول صادقیه نصب شد.