10
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۵- از نکات مهمی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار نگرفته و با سوءاستفاده برخی از دستگاه‌های اجرایی مواجه شده، بند۴ ماده۲ این بخشنامه است. در این بند آمده است:
گزارش همشهری از ناکام ماندن پروژه واکسیناسیون دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری برای حضور دانشجویان از اول مهر ماه بر سر کلاس‌ها

بازگشایی دانشگاه پشت سد واکسیناسیون

گزارش
توقف واکسیناسیون دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در بیشتر دانشگاه‌ها و شروع نشدن عملیات واکسیناسیون آنها در برخی دیگر از دانشگاه‌های کشور، برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر‌ماه را با چالش روبه‌رو کرده است، به‌طوری‌که روسای دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور می‌گویند که برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی پیش‌ رو برای دانشجویان همه مقاطع تحصیلی، حتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قرار بوده با واکسیناسیون‌شان به‌صورت حضوری برگزار شود، کماکان مجازی خواهد بود.