12
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همزمان با ورود بیش از 6 میلیون واکسن به ایران همشهری از وضعیت تزریق واکسن در مراکز واکسیناسیون گزارش داد

پایان سرگردانی دوز دومی‌ها

سخنگوی گمرک دیروز اعلام کرد: با ورود محموله 5 میلیون دوزی، رکورد واردات واکسن در ایران شکسته شد . وزیر بهداشت هم تاکید کرد که مشکل واکسیناسیون از این هفته حل می‌شود
تهران در هفته گذشته، وضعیت پیچیده‌ای را تجربه کرد. با نرسیدن محموله جدید واکسن در روزهای گذشته، مراکز واکسیناسیون پایتخت، بار دیگر، با صف‌های طولانی از متقاضیان واکسن این بار برای دریافت دوز دوم واکسن، مواجه شدند.