شناسایی نقاط آتش‌خیز تالاب انزلی

از ابتدای شهریورماه تاکنون 15هکتار از نیزارهای تالاب انزلی توسط سوداگران زمین در آتش سوخته است
در پی سوختن بیش از 15هکتار نیزارهای اطراف تالاب انزلی طی هفته‌های اخیر، نقاط حساس آتش‌سوزی این منطقه شناسایی شد تا درصورت بروز حوادث مشابه، مدیریت اطفا سریع‌تر و مؤثرتر صورت گیرد.